בניין מדורג 12 קוטג'ים רמת שרת עבור "חפציבה" חב' לבניין – ירושלים מבני מגורים:

בניין מדורג 12 קוטג'ים רמת שרת עבור "חפציבה" חב' לבניין – ירושלים

קוטג'ים ברח' החלוץ ירושלים

קוטג'ים ברח' דרך בית לחם ירושלים

בנין מגורים ברח' בית הערבה 30 ירושלים