"אתה מגייס אבן, עץ ובטון

ובחומרים אלה אתה בונה בתים וארמונות.

זוהי בניה, אומנות בעבודה.

אך לפתע, אתה נוגע בליבי,

אתה עושה לי טוב,

אני מאושר ואומר: " זה יפה"

זוהי אדריכלות. האמנות באה לידי ביטוי"

לה קורבוזיה, 1923