ירושלים

מבנה מלון ולדורף אסטוריה בירושלים - שילוב של מבנה לשימור עם בניה ועיצוב ברמות הגבוהות ביותר. משרדנו ליוה את יזם המלון לכל אורך תהליך התכנון והבניה וכן שימש כאדריכל האתר של מלון ולדורף אסטוריה ועבד עבד בשיתוף עם משרד פייגין  אדריכלים ועם משרד  METEX  האחראי על עיצוב הפנים של המלון.

במסגרת זו היה אחראי המשרד על תיאום תכנון מול כל המתכננים והיועצים והפקת תוכניות הביצוע  של הפרוייקט, כולל נציגות אדריכלית קבועה באתר לפיקוח עליון ופתרונות מקומיים.