מעל מבנה מרפאות בן שתי קומות במרכז הרפואי שערי צדק  תוכננה והוקמה תוספת של 5 קומות שייעודן מחלקות ילדים יולדות ויילודים.