בנק איגוד בע"מ

סניף בצלאל, ירושלים
סניף תל - אביב, מרכז
סניף נתניה
סניף חדרה
סניף ראשי-יפו ירושלים
סניף קרית אריה
הרחבת סניף אשדוד
סניף באר שבע (עולים)
סניף באר שבע מרכז


המשרד לבטחון פנים
עיצוב פנים של קומה נוספת
ושתי קומות קיימות


לשכת השר לביטחון פנים שיך ג'ארח ירושלים 1997


המשרד לביטחון פנים אולם אירועים ע"ש חיים בר-לב ז"ל 1998


המשרד לביטחון פנים לשכת סגן השר לבטחון פנים 2001


המשרד לביטחון פנים מבנה מערך כניסה לקרית הממשלה מזרח ירושלים 2002


חב' הביטוח "קרנית" תל- אביב1000 מ"ר תכנון, עיצוב פנים ופיקוח 1998


בניין מע"צ ירושלים 2400 מ"ר עיצוב פנים 1998(רק"ע)


בית כנסת "ניצנים" ירושלים תכנון אדריכלי ועיצוב פנים


שגרירות נורבגיה בתל-אביב קניון אביבים עיצוב פנים ופיקוח 1999


בנין "הכנסת" לשכת הוועדה לביקורת המדינה 2000


שמורת אבשלום מרכז מבקרים למערת הנטיפים רשות שמורות הטבע 1997


מוזיאון ארצות המקרא ירושלים אודיטוריום תכנון ופיקוח 1996


מוזיאון ארצות המקרא ירושלים תוספת בניה ל2- גלריות תצוגה 1998


מוזיאון ארצות המקרא מערך כניסה, חנות מכר ותכנון תערוכות 1999


בית המשפט לעיניני משפחה ובית המשפט לתעבורה ירושלים עיצוב פנים 2200 מ"ר 2000


משרד מבקר המדינה ירושלים8000 מ"ר עיצוב פנים 2000


לשכת סגן שר התקשורת ירושלים עיצוב פנים 2000 


"יד לבנים" בת ים עיצוב פנים 2001


"יד לבנים" עיצוב עמדות לאתרי הנצחה ממוחשבים ב- 17 אתרים ברחבי הארץ 2001