באר שבע | 2007

בשנת 2007 נבחר משרדנו להשתתף בתחרות לתכנון בניין המרכז האונקולוגי של בית החולים.