בשיתוף משרד קולקר-קולקר-אפשקטיין

תב"ע שערי צדק כוללת תכנון עדיתי להרחבת בית החולים הממוקם על שטח של כ 44 דונם, וכולל תכנון והרחבת בית החולים בשטח כולל של כ-